Wat zijn we...

De Unie van Regisseurs vzw is een professionele beroeps- en belangenvereniging voor en door actieve onafhankelijke regisseurs van film & televisie in fictie, documentaire en animatie in of uit Vlaanderen en Brussel (België). Sinds 2014 zijn wij de officiële gesprekspartner van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). De Unie van Regisseurs is full member van FERA (Federation of European Film Directors)

Wie zijn we...

De stichtende leden Michaël R. Roskam, Hans Herbots, Hans Van Nuffel, Vanja d’Alcantara, Stijn Coninx, Jan Verheyen, Frank Van Passel en Geoffrey Enthoven worden sinds november 2012 bijgetreden door meer dan 100 actieve regisseurs fictie, documentaire en animatie. Met een sterke Raad van Bestuur weet de UvR zich op korte tijd te positioneren in de audiovisuele sector. Onze Raad van Bestuur bestaat sinds 2015 uit 8 fictie bestuurders, 2 documentaire bestuurders en 2 animatie bestuurders. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de drie wijzen: Prof.dr. Caroline Pauwels, Peter Quaghebeur en Jo Vermeulen. Sinds september 2015 vervoegt doctoranda Ilse Schooneknaep (onderzoek Europees beleid filmproductie, distributie en vertoning) onze externe adviesraad. Jin Berghmans is als zakelijk leider verantwoordelijk voor de coördinatie en het dagelijks bestuur van de UvR.

Ons doel...

Beantwoorden aan de noodzaak van een professioneel informatie- en overlegplatform ter ondersteuning van onafhankelijke film- & televisieregisseurs. Professionele onafhankelijke regisseurs een stem geven die mee bepalend is in een snel veranderend audiovisueel landschap waarbij centraal het auteurschap van de regisseur beschermd wordt en garantie biedt op een billijke verloning en adequate auteursrechten. Tot onze kerntaken behoren vertegenwoordiging en belangenbehartiging ten aanzien van alle actoren in de audiovisuele sector via overleg alsook lobbying op beleidsvlak zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. Daarnaast organiseren wij voor onze leden activiteiten van workshops, debatten tot special screenings, die tot doel hebben regisseurs te verenigen, actuele en sectoriële informatie te verstrekken en netwerkgelegenheden te bieden.