Est.11/2012

I am putting myself to the fullest possible use, which is all I think that any conscious entity can ever hope to do.
— HAL9000

Onze missie #oneforall... 

De vzw Unie van Regisseurs (UVR) heeft tot doel onafhankelijke, professioneel actieve regisseurs van fictie, documentaire en animatie uit Vlaanderen en Brussel, te verenigen, te informeren, te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen in de audiovisuele sector en op beleidsniveau. De UVR geeft een gezamenlijke stem aan onafhankelijke professionele regisseurs en hoopt daarmee de positie van de regisseur te beschermen en te versterken in een snel veranderend en globaliserend audiovisueel landschap waar de individuele creatieve en unieke auteur samen met zijn/haar verworven auteursrechten steeds meer onder druk komen te staan. De UVR pleit voor het behoud van de diversiteit binnen de genres en genre-overschrijdend; ijvert voor billijke en transparante gangbare praktijken in de Vlaamse audiovisuele sector m.b.t. contracten, verloningen en vergoedingen, gendergelijkheid, etc. 

Wij doen dit door op twee pijlers in te zetten:

als belangenvereniging:

 • Vertegenwoordiging en overleg als officiële gesprekspartner bij het Vlaams Audiovisueel Fonds.  - zie Overlegcomité VAF.
 • Vertegenwoordiging en overleg binnen een sectoraal overleg met VOFTP, de Scenaristengilde en De Acteursgilde.
 • Overleg of samenwerkingen met verscheidene stakeholders uit de audiovisuele en academische sector. - zie pagina "partners"
 • Lobbying bij de Vlaamse, federale overheid en de Europese Commissie.
 • Samenwerkingen en overleg met de beheersvennootschappen deAuteurs en SABAM voor een goed collectief beheer van jouw auteursrechten.
 • Het opstellen van dossiers en/of richtlijnen 'best practices' inzake actuele thema's en beroepseigen noden die de belangen en de professionalisering van de onafhankelijke regisseur bevorderen.

als ledenvereniging:

 • Informatie verzamelen, verstrekken via nieuwsbrief, social media & website.
 • Netwerkmomenten aanbieden via special screenings, events & samenwerkingen met partners uit de gehele audiovisuele sector: e.g. filmfestivals, andere auteursverenigingen, etc. - zie pagina "partners".
 • Voordelen* als gratis accreditaties bij partner-filmfestivals, kortingen op events, gratis toegang partner-bioscopen, uitnodigingen (avant-)premières, regisseurskit (goodiebag exclusief voor effectieve leden), etc.(*jaarlijks variërend aanbod)
 • Organiseren van debatten, directors talks, infosessies, workshops, etc. rond actuele thema's e.g. modelcontracten, distributie, agents, auteursrechten, digitale rechten, etc.
 • Advies verstrekken of doorverwijzen naar de juiste instanties m.b.t. beroepseigen noden en bemiddeling bij mogelijke conflicten.

Onze geschiedenis #goodtoknow #whatabout

 • Eind 2012 stichten de regisseurs Michaël R. Roskam, Hans Herbots, Stijn Coninx, Frank Van Passel, Vanja d'Alcantara, Geoffrey Enthoven, Hans Van Nuffel en Jan Verheyen de vzw Unie van Regisseurs, die initieel film- en tv-regisseurs fictie verenigt. 
 • De UVR telt het eerste werkjaar al snel een 50-tal leden, allen actieve onafhankelijke professionele film- & tv-regisseurs. 
 • In tijden waarbij verworven auteursrechten steeds meer onder druk staan, trekt de UVR mee aan de kar, samen met andere auteursverenigingen om het fiscaal voordeel van 15%  roerende voorheffing te behouden en daarmee het voornemen om deze op te trekken naar 25% door de toenmalige regering Di Rupo, afwenden. Een eerste (precair) wapenfeit.
 • Vanaf 2014 wordt de UVR officieel uitgebreid door toetreding van onafhankelijke regisseurs documentaire en animatie.
 • Ook de Raad van Bestuur wordt hiervoor opnieuw samengesteld met 8 bestuurders fictie, 2 bestuurders documentaire en 2 bestuurders animatie. De UVR pleit voor het behoud van de diversiteit binnen onze sector. Dit reflecteert zich ook in onze huidige Raad van Bestuur. - zie Wie is wie.
 • De UVR vertegenwoordigt vandaag meer dan 150 leden, waaronder 62% fictie27% docu en 11% animatie.
 • Ledenwerving blijft een cruciaal werkpunt zowel om representatief te blijven als om voldoende diverse standpunten te verenigen en krachtdadig te kunnen optreden. 
 • Professionalisering van de Vlaamse audiovisuele sector is de basisvoorwaarde voor een bloeiende en groeiende sector in een snel evoluerend en globaliserend audiovisueel landschap. De UVR draagt daarin haar steentje bij en wordt als officiële gesprekspartner voor regisseurs erkend door het VAF. Sinds 2014 ontvangen wij hiervoor structurele werkingssteun.
 • De digitale shift in het audiovisueel landschap, heeft het huidig businessmodel om films en TV-series te financieren onder druk gezet. De globaliserende tendens met een groeiend aantal OTT (Over-The-Top) spelers, maakt dat er nood is aan nieuwe maatregelingen om op deze snel evoluerende ontwikkelingen in te spelen. Op Europees niveau lanceert de EC het plan van een één gemaakte Europese markt, de DSM (Digital Single Market) en werkt aan de hervorming van het huidig Copyright systeem.
 • Eerder vroeg dan laat sijpelen deze richtlijnen ook in Vlaanderen door. Daarom zijn we ook op Europees niveau vertegenwoordigd als lid van de Europese federatie FERA

Wil je meer weten over wat we concreet voor jou doen? Word lid en ontvang onze nieuwsbrieven! 


To their credit, the French continue to churn out many films every year (and currently some of the best in the world). Their cinema is financially heavily incentivised and subsidised by government to protect the language, the culture and Paris restaurants.
— Sir Alan Parker, director & Honorary President of FERA
 
 

Artists and creators are our crown jewels. As the world goes digital, we also have to empower our artists and creators and protect their works. (…) The creation of content is not a hobby. It is a profession. And it is part of our European culture. I want journalists, publishers and authors to be paid fairly for their work, whether it is made in studios or living rooms.
— Jean-Claude Junker, President EC to the question of copyright @the European Parliament 2016